خرید آنلاین

خرید آنلاین

خرید آنلاین فعالیت یا اقدام به خرید محصولات یا خدمات از طریق اینترنت است. این به معنای آنلاین شدن ، ورود به وب سایت فروشنده، انتخاب کالا یا خدمات و ترتیب برای تحویل آن است. خریدار یا با یک کارت اعتباری یا به هنگام تحویل ، هزینه ی کالا یا خدمات آنلاین را پرداخت می کند.